Monthly Archive: Tháng Chín 2018

0

Check-in cho khách

Hướng dẫn nghiệp vụ Check-in cho khách đoàn và khách lẻ trong phần mềm Smile. 

0

Check-Out phòng

Hướng dẫn làm thủ tục Check-Out phòng cho bộ phận lễ tân trong phần mềm Slime FO

0

Hướng dẫn Reinstall RouterOS

Vào một ngày đẹp trời Router của bạn mới mua về từ nhà cung cấp khi mở nguồn lên thì không khởi động được hoặc thể hiện dòng chữ Boot Router, ether boot …Bạn không...