Category: Server & PC

Chia sẻ các bài biết, phần mềm, và các thủ thuật về hệ thống mạng, Server.

0

Cấu hình Mikrotik Router OS

Hướng dẫn cấu hình Mikrotik Router OS Sử dụng Winbox để quản lý & cấu hình Mikrotik Rouster OS: Tải Winbox từ link https://mikrotik.com/download Winbox là tiện ích dung để cấu hình Mikrotik Router OS...