Category: Thiết Bị – PC

Chia sẻ các cài đặt, cấu hình các thiết bị, các thủ thuật máy tính

0

Cấu hình Mikrotik Router OS

Hướng dẫn cấu hình Mikrotik Router OS Sử dụng Winbox để quản lý & cấu hình Mikrotik Rouster OS: Tải Winbox từ link https://mikrotik.com/download Winbox là tiện ích dung để cấu hình Mikrotik Router OS...