Giới thiệu

Website được thành lập và hoạt động từ tháng 9 năm 2018.

Mục đích của trang Website

Trước hết, mục đích của trang website là một website cá nhân, chia sẻ những kiến thức về lĩnh vực công nghệ mà bản thân có tham khảo từ các nơi trên internet và chia sẻ lại. Nên trong đó có nhiều bài viết tốt, tuy nhiên vẫn còn 1 bộ phận viết rất sơ sài vì nhiều lý do khác nhau.

Bản quyền

Trang website cho phép tái sử dụng, chỉnh sửa và phân phối nội dung chỉ với mục đích nghiên cứu và giáo dục. Xin các bạn vui lòng ghi rõ nguồn trang website ghi lấy nội dung từ trang này.

Chúng tôi tuyệt đối không cấp phép nội dung trang website vì các mục đích thương mại.

Chúng tôi có sử dụng 1 vài bài viết hay từ các trang website khác để chia sẻ kiến thức này đến với mọi người. Chúng tôi luôn trích nguồn đầy đủ được lấy từ những website này. Nếu chủ nhân các trang website này không muốn chúng tôi đăng tải nội dung đó xin cảm phiền gửi lại lời nhắn với chúng tôi.

Vấn đề cá nhân

Trang website này không lưu trữ thông tin cá nhân nhạy cảm của người sử dụng cũng như không hỏi hoặc yêu cầu các thông tin này trừ khi chúng tôi cần thông tin đó cho việc khảo sát, nghiên cứu hoặc liên hệ.

Trang website có dùng cookie để ghi lại thông tin user như địa chỉ IP, phiên bản trình duyệt, khu vực, … chỉ nhằm mục đích theo dõi và nâng cao chất lượng trang website .

Liên kết ngoài

Chúng tôi không chịu trách nhiệm bất cứ nội dung gì được liên kết đến và đi bên ngoài trang website này. Về các nội dung các bài viết tiếp thị, chúng tôi bảo đảm độ chính xác, trung lập và khách quan dựa trên các nguồn uy tín.