Hướng dẫn cấu hình QoS trên Vigor 29xx

Lê Tấn Hồng

Lê Tấn Hồng

Yêu thể thao và du lịch.

You may also like...

2 Responses

  1. Hín Tặc Sùi viết:

    mình có thể chạy cùng lúc Bandwidth Limit và Qos được ko AD

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *