Lê Tấn Hồng Blog

0

Hướng dẫn sử dụng tổng đài

Hướng dẫn sử dụng tổng đài 1.   Thực hiện cuộc gọi : Gọi nội bộ            : Nhấc máy → Ext Số máy nhánh. Gọi ra bên ngoài : Nhấc máy 9 → Số điện...