Tagged: bao-mat

0

Hướng dẫn Reinstall RouterOS

Vào một ngày đẹp trời Router của bạn mới mua về từ nhà cung cấp khi mở nguồn lên thì không khởi động được hoặc thể hiện dòng chữ Boot Router, ether boot …Bạn không...