Tagged: huong-dan

0

Check-in cho khách

Hướng dẫn nghiệp vụ Check-in cho khách đoàn và khách lẻ trong phần mềm Smile. 

0

Check-Out phòng

Hướng dẫn làm thủ tục Check-Out phòng cho bộ phận lễ tân trong phần mềm Slime FO