Tagged: khach

0

Check-in cho khách

Hướng dẫn nghiệp vụ Check-in cho khách đoàn và khách lẻ trong phần mềm Smile.